Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Ze klinken best wel streng, vinden we zelf, maar ze zijn natuurlijk alleen bedoeld voor die zeldzame keren dat het helemaal fout gaat. Ze betekenen niet, dat wij niet onze uiterste best doen om u te helpen en prachtige hesjes te maken en onze klanten vinden dat ook

AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN

Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van ons zal het feit dat de cliënt die ons een bestelling toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren, leveringsnota’s of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

LEVERINGSTERMIJN

De levertermijn is afhankelijk van het type order en wordt met de klant afgesproken. Normale levering worden binnen 10 werkdagen afgewikkeld. Indien de klant zekerheid wenst dient hij dit specifiek aan te geven bij het plaatsten van de order. Voor leveringen binnen 10 werkdagen kan een toeslag in rekening gebracht worden. De staat dan vermeld in de offerte.

 

Hesje

 

Hesje

OVERMACHT

De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerkings‐ en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht : staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog , epedimieën, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

VERVOER

Elk vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de koper. Zelfs indien de levering franco plaats van bestemming geschiedt, verbinden wij ons alleen tot de vergoeding van de vervoerskosten.Hesje.com zal trachten zich te houden aan de overeengekomen leveringstijden maar vertraging geeft de klant evenwel niet het recht de bestelling te annuleren of schadevergoeding van Hesje.com te eisen. voorbehoud van tikfouten.

GARANTIE EN PASVORM

Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen na levering van het product. Bij leveringen onder de € 3000,00 is geen aanbetaling vereist. Bij aanbetaling verwachten wij een aanbetaling van 50% bij plaatsen order. Bij ontvangst van uw aanbetaling wordt uw order in productie genomen. Indien u met een van de benoemde bepalingen in dit artikel m.b.t. het betalingsregime niet akkoord kunt gaan dient u dit expliciet, vooraf aan te geven. Eventueel kan van het betalingsregime afgeweken worden. Dit zal dan expliciet vermeld worden in de offerte. Bij plaatsing order gaat men akkoord met het afgesproken betalingsregime. Wij leveren de hesjes uit conform de met de klant afgestemde proefdrukken (digitaal). Indien hesjes niet conform proefdruk worden uitgeleverd, laat u ons dat weten binnen 14 dagen na ontvangst. Wij zullen het probleem dan kosteloos herstellen. Indien hesjes kapot gaan als gevolg van gebruiksschade accepteren vallen deze niet onder een garantiebepaling. U kunt bij ons advies opvragen over de meest duurzame oplossing.

Hesjes zijn geen maatwerk – kledingstukken. Onze maten wijken soms iets af (max. 2 cm) van de aangeboden maat. Dit omdat wij customized hesjes maken wat handwerk is. Sommige klanten vinden een hesje van een bepaalde maat te klein, anderen juist te groot. Wij leveren hesjes uit conform de proefdruk en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid indien u ze als te klein of te groot ervaart. Wel, leveren wij op aanvraag gratis pasmodellen, zodat u precies weet wat u bestelt.

WAS,‐ EN DROOGVOORSCHRIFTEN

HESJES: Onze hesjes zijn gemaakt van 100% tricot polyester en daarmee prima wasbaar. We bedrukken middels transfer, zeefdruk, flexdruk of sublimatie.

ZEEFDRUK: Indien uw hesjes bedrukt zijn met de zeefdruk techniek (u kunt dat voelen, de bedrukking ligt op de hesjes) adviseren wij u om de hesjes niet te wassen. De opdruk zou kunnnen gaan schilferen of verbleken. De hesjes zijn het best af te nemen met een vochtige doek. Zo blijft de opdruk/ print het langst mooi. Indien u ze toch wilt wassen dan raden wij u aan dat eerst met 1 hesje te proberen.

SUBLIMATIEDRUK: Indien uw hesjes bedrukt zijn met de sublimatie druktechniek (de inkt gaat dan ‘in’ de stof zitten) dan kunt u de hesjes gewoon wassen. De bedrukken wordt dan niet slechter. Wel adviseren wij u om de hesjes op een lage temperatuur te wassen en niet in de droger te doen. DROGER: Onze hesjes zijn niet geschikt om in een droger te drogen.

GARANTIE DRUKWERK

Omdat het altijd mogelijk is dat een combinatie van bepaalde waspoeders, verzachters of wassen op een te hoge temperatuur schade toebrengt aan de hesjes en omdat dat niet te achterhalen is geven wij geen garantie op gewassen hesjes.

AANSPRAKELIJKHEID IVM GOEDEREN EN DIENSTEN

1. Wij aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid of de toepassing van een schadevergoeding wegens te late, verkeerde of misplaatste levering.
2. Hesje.com kan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien de verkochte goederen niet voldoen aan de eigenlijke doelstelling van de klant
3. Zonder de originele en onbeschadigde verpakking vervalt alle garantie.
4. Bij de eventuele zelf ‐ herstelling door een leek, of bij verkeerd gebruik van de goederen vervalt alle garantie.
5. Onze hesjes worden ook vaak gebruikt door kinderen. Wij adviseren dan om NIET te kiezen voor koordstoppers omdat de koordstopper ook onderdelen heeft die kunnen worden ingeslikt en de koorden ergens in verstrikt kunnen raken. Een keuze voor vestjes of stieken als sluiting is dan veiliger.

 

Hesje

 

Hesje

BETALINGSREGIME

We factureren bij goedkeuring van de proefdruk en hanteren een betaaltermijn van 14 dagen. U betaalt na levering van het product. Bij leveringen onder de € 3000,00 is geen aanbetaling vereist. Bij aanbetaling verwachten wij een aanbetaling van 50% bij plaatsen order. Bij ontvangst van uw aanbetaling wordt uw order in productie genomen. Indien u met een van de benoemde bepalingen in dit artikel m.b.t. het betalingsregime niet akkoord kunt gaan dient u dit expliciet, vooraf aan te geven. Eventueel kan van het betalingsregime afgeweken worden. Dit zal dan expliciet vermeld worden in de offerte. Bij plaatsing order gaat men akkoord met het afgesproken betalingsregime.

DISCLAIMER

Afbeeldingen en foto’s op deze website zijn niet bindend, het product dat u bestelt kan hiervan enigszins afwijken. Alle prijzen zijn geldig onder voorbehoud van tikfouten.

Hesje.com B.V.
Prins Hendrikstraat 54
4835 PR Breda, Nederland
www.hesje.com

Tel: +31 6 1999 57 53

IBAN: NL26 TRIO 0198 1154 74
BIC: TRIONL2U
KvK: 53101642
BTW: NL8507.47.387.B01